Meteorološki stup na Zrinjevcu: dar dr. Adolfa Holzera

Preporuka

Opis: Meteorološki stup, postavljen 1884. godine na sjevernoj strani parka Zrinjevac, dar je vojnog liječnika i amatera meteorologa dr. Adolfa Holzera. Sastoji se od mramora iz Istre, meteorološki dijelovi su nabavljeni u Gottingenu, sat je djelo zagrebačkog urara Koniga, a cijeli je nastao je prema nacrtima arhitekta koji je “izgradio Zagreb”, Hermanna Bollea.

Datum: 22. listopad 2016. godina

Lokacija: Zrinjevac