Fotografije Zagreba

Dom zagrebačkih fotografija

Fotografije Zagreba

Dom zagrebačkih fotografija

Kuća Tituša Brezovačkog u Mesničkoj ulici: Mala barokna kurija

Opis: Gotovo na samom vrhu Mesničke ulice, na kućnom broju 47, nalazi se kuća Tituša Brezovačkog.

Riječ je o poluugrađenoj prizemnici, nekadašnjoj predbendarskoj kuriji sv. Ivana Krstitelja u župi sv. Marka, koja je krajem 18. stoljeća pripadala prebendaru Titušu Brezovačkom.

Tituš Brezovački je bio jedan od najznačajnijih pisaca sjeverne Hrvatske iz tog doba.

Sačuvana je prostorna struktura barokne kurije s nadsvođenim podrumom i trosobnim stanom u prizemlju s hodnikom i nadsvođenom kuhinjom.

Datum: 5. srpanj 2018. godina

Lokacija: Mesnička ulica

Ostatak fotografija

Ostatak fotografija iz gore navedenog članka možete pretraživati klikom na:

O fotografijama

Sve fotografije koje možete pronaći na portalu fotografijezagreba.hr dio su servisa koji broji nekoliko desetaka tisuća zagrebačkih fotografija. Više o fotografijama saznajte klikom dolje: