Najveće noge nasipa uz Savu i dio zanimljive Aleje skulptura

Savski nasip mjesto je koje mnogi rekreativci koriste za svoje dnevne aktivnosti, a osim glazbe u slušalicama, trčanje/bicikliranje/šetanje je puno zanimljivije uz Aleju skulptura postavljenu na sjeverni nasip rijeke Save, točnije na Obali dr. Savke Dabčević Kučar.

Skultpure su postavljene na inicijativu akademskog kipara Ratka Petrića u okviru sekcije Prijedlog zagrebačkog salona 1985. godine.

Fotografija prikazuje skulpturu Putokaz, autora Zvonimira Lončarića.

Obala dr. Savke Dabčević Kučar, Savski nasip, 23. travnja 2022. godine