Plinska lanterna u prolazu Dvoranski prečac

Plinska lanterna u prolazu Dvoranski prečac, 1. siječanj 2023. godine.