Fotografije Zagreba

Dom zagrebačkih fotografija

Fotografije Zagreba

Dom zagrebačkih fotografija

Priča o gornjogradskoj građevini za koju se kaže da je najljepša crkva u gradu

Opis: Među najvažnije građevine Zagreba u 17. stoljeću je Crkva svete Katarine, smještene na jugoistočnom dijelu današnjeg Gornjeg grada. Crkva je građena na mjestu nekadašnje istoimene isusovačke crkve koja je u vrijeme Stogodišnjeg hrvatsko-turskog rata bila pretvorena u vojno skladište.

Dana 20. svibnja 1620. godine, udareni su temelji gradnje Crkve svete Katarine. Crkva je s prekidima građena do jeseni 1632. godine, a gradnja je financirana novcem krunidbenoga dara Hrvatske kralju Ferdinandu II, koji je kralj darovao isusovcima za gradnju. Gradnju su financijski potpomogli i neki velikaši i plemići, kao i sami građani. No, financije nisu uvijek išle na ruku isusovcima, pa tako u periodu 1624. i 1625. godine na crkvi nije bilo nikakvih radova.

Crkva je završena 1632. godine, no bez poznatog joj bogatog baroknog kiparskog i slikarskog dekora koji će dobiti tek krajem 17. i u 18. stoljeću.

Datum: 28. siječanj 2022. godine

Lokacija: Trg Katarine Zrinski

Ostatak fotografija

Ostatak fotografija iz gore navedenog članka možete pretraživati klikom na:

O fotografijama

Sve fotografije koje možete pronaći na portalu fotografijezagreba.hr dio su servisa koji broji nekoliko desetaka tisuća zagrebačkih fotografija. Više o fotografijama saznajte klikom dolje: