Pročelje zgrade Kolmar na Jelačić trgu

Palača Kolmar na Trgu bana Josipa Jelačića, 1. siječanj 2023. godina.