Tag: kućni broj

Često neprimijećeni detalj na zgradi u Mihanovićevoj ulici

Opis: Kućni broj u Mihanovićevoj ulici u starom ruhu Datum: 5. veljače 2022. godina Lokacija: Mihanovićeva ulica

Zadnje objave