Ulica Mladena Vodičke – Ulica koja je dobila ime po arhitektu koji je gradio zdravstvene ustanove

Ulica Mladena Vodičke je ulica smještena u Gradskoj četvrti Trešnjevka jug, a spada pod Mjesni odbor Horvati – Srednjaci. Ulica se proteže u smjeru istok – jug, a spaja na istoku Ulicu Marijana Haberlea s Ulicom Šime Devčića na zapadu.

Mladen Vodička je bio zagrebački arhitekt koji se posvetio projektiranju građevina zdravstvene namjene.

Objava nastala u sklopu serijala Mapiranje Zagreba.