Fotografije Zagreba

Dom zagrebačkih fotografija

Fotografije Zagreba

Dom zagrebačkih fotografija

Identične stambene kuće u dvije gornjogradske ulice

Na dvije gornjogradske ulice, Matoševu i Mesničku, gleda sklop dviju ugrađenih jednokatnih stambenih kuća koje se nalaze na parceli spomenutih ulica.

Kuća u Mesničkoj spominje se još u 1709., a u Matoševoj 1728. godini, a godine gradnje nisu poznate.

Ulična krila i sjeverno dvorišno krilo, tlocrnog oblika poput slova “u”, zatvaraju unutrašnje dvorište, a zbog pada terena prema zapadu, prizemlje kuće u Matoševoj odgovara katu kuće u Mesničkoj. Na tom su nivou kuće povezane otvorenim tzv. “ganjčecom”.

Ulična pročelja kuća jednako su koncipirana u neorenesansnom stilu, te su gotovo identična.

Ostatak fotografija

Ostatak fotografija iz gore navedenog članka možete pretraživati klikom na:

O fotografijama

Sve fotografije koje možete pronaći na portalu fotografijezagreba.hr dio su servisa koji broji nekoliko desetaka tisuća zagrebačkih fotografija. Više o fotografijama saznajte klikom dolje: