Fotografije Zagreba

Dom zagrebačkih fotografija

Fotografije Zagreba

Dom zagrebačkih fotografija

Unutrašnjost Crkve sv. Marka, jedne od najstarijih zagrebačkih građevina

Crkva sv. Marka jedan je od najpoznatijih simbola grada Zagreba, a zbog svog krova, jedan je od najfotografiraniji motiva, i od strane građana grada, a pogotovo od strane turista koji ne propuštaju priliku da prošetaju gornjogradskim ulicama.

Osim što je jedan od najpoznatijih simbola, Crkva sv. Marka je također i jedna od najstarijih zagrebačkih građevina, što potvrđuju romanički elementi pronađeni na pročelju crkve.

Ovim putem, donosimo fotografije samog interijera crkve.

Što se tiče tlocrne dispozicije, crkva je trobrodna dvoranska građevina s trolisnim zaključkom na istoku.

Unutrašnjost je podijeljena na brodove četirima masivnim oblim stupovima, a u crkvu se može ući kroz dva ulaza – kroz zapadni i južni portal. Crkva je izgrađena kao trobrodna dvoranska građevina još u 14. stoljeću, kao gradečka župna crkva, koja se spominje 1261. godine.

Ostatak fotografija

Ostatak fotografija iz gore navedenog članka možete pretraživati klikom na:

O fotografijama

Sve fotografije koje možete pronaći na portalu fotografijezagreba.hr dio su servisa koji broji nekoliko desetaka tisuća zagrebačkih fotografija. Više o fotografijama saznajte klikom dolje: